Școala Gimnazială Nr.12 Tulcea

DESPRE NOI:

ISTORIC

       Pentru a înţelege evoluţia în timp a unei școli trebuie să o privim ca pe o instituție cu multiple influențe în viaţa socială a unei comunităţi care prin cei implicaţi, începând cu elevii şi cadrele didactice impun prestigiu şi respect în rândul membrilor societăţii în mijlocul căreia trăiesc.

         Localul şcolii, construit în 1977 ca Liceu de Marină, avea 12 săli de clasă, trei laboratoare (fizică, chimie şi biologie), sală de sport şi un teren de 600 m2 destinat jocurilor sportive. Din 1983, din cauza creşterii populaţiei şcolare din zonă, odată cu mutarea Liceului de Marină într-o nouă locaţie, s-a înfiinţat Şcoala Generală Nr.12, cu efective de elevi şi cadre didactice din Şcoala Generală Nr.10. Cei mai mulţi învăţători au fost absolvenţi din anii 1983 şi 1984, astfel încât se poate aprecia că s-au format în această şcoală. Dotarea iniţială, precară, s-a îmbogăţit an de an, prin grija celor care au condus destinele învăţământului tulcean şi şcoala în mod nemijlocit. Fiecare cadru didactic a înţeles că pentru a căpăta prestigiu în rândul celorlalte şcoli din municipiu, trebuie să depună un efort intens şi de lungă durată, să se preocupe de propria perfecţionare profesională şi să fie permanent preocupat de problemele elevilor şi părinţilor lor. Şcoala a trecut prin perioade grele (1985-1989), când din pricina suprapopulării a funcţionat în trei corpuri de clădire, unele complet neadecvate procesului de învăţământ. 

      Cu toate condiţiile grele, prestigiul şcolii a crescut, fiind recunoscută ca o şcoală bună, care a produs generaţii întregi de absolvenţi care astăzi fac cinste oraşului şi chiar ţării. La rezolvarea problemelor demografice a contribuit în mod decisiv înfiinţarea în 1994 a Şcolii Generale Nr.8 (actuala Şcoală Constantin Găvenea), cu toate că aceasta a dus la scindarea nesimetrică a colectivului de cadre didactice. După 1989, odată cu scăderea populaţiei şcolare, s-a revenit la normalitate din punct de vedere al numărului de clase şi al programului de lucru. Începând cu 1 septembrie 2013, printr-o hotărâre a Consiliului Local, denumirea şcolii a fost schimbată din Şcoala cu clasele I-VIII nr.12 Tulcea, în Şcoala Gimnazială nr. 12 Tulcea. Corpul principal al şcolii a fost reabilitat în anii 2004 – 2005 printr-un proiect al Băncii Mondiale, iar sala de sport a fost reabilitată ,cu fonduri ale M.E.C,.în 2006, când au fost amenajate şi vestiarele elevilor. În 2012, a fost reabilitată şi baza sportivă a şcolii printr-un proiect de parteneriat cu o societate privată. În 2014, cu sprijinul Primăriei, localul şcolii a fost supus unor reparaţii curente şi a fost zugrăvit la exterior. De asemenea şi clădirea sălii de sport a fost izolată termic şi zugrăvită. În anul 2014 cu sprijinul Primăriei şi al Asociaţiei părinţilor, am amenajat, în perimetrul şcolii, un loc de joacă pentru activităţile în aer liber ale preşcolarilor. 

        Valoarea şcolii se măsoară prin rezultatele ei, care după 2000 au fost constant bune, absolvenţii promovând examenele de final cu rezultate foarte bune care le-au permis accesul în licee de prestigiu din municipiu. În prezent, şcoala dispune de o baza materială foarte bună, activitatea se desfăşoară într-un spaţiu modern în care sălile de clasă și laboratoarele au fost dotate cu aparatură modernă. Şcoala are bibliotecă cu 20.000 de volume, un teren de sport, amenajat la standarde europene şi o sală de sport cu toate dotările necesare. Aspiraţia spre calitate, modernitate, eficienţă, stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii – definesc misiunea şcolii noastre. Şcoala promovează calitatea şi performanţa, răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, urmăreşte să dezvolte capacitatea de adaptare şi orientare a elevilor într-o societate aflată într-un proces continuu şi rapid de schimbare. Factorul principal al schimbării este reprezentat de creşterea competiţiei, iar capacitatea de a învăţa mai repede şi mai bine decât competitorii tăi ar putea fi singurul avantaj care să te menţină în competiţie. Organizaţia noastră îşi propune să păstreze şi să dezvolte relaţiile de colaborare cu beneficiarii și partenerii săi pentru o înţelegere mai profundă a nevoilor şi aşteptărilor acestora. Unul dintre aspectele care ne caracterizează este respectul pe care îl purtăm partenerilor noştri, lucru care ne determină să găsim cele mai eficiente şi mai rapide mijloace de a-i ajuta să îşi atingă scopurile. Şcoală comunică, promovează dialogul, încurajează iniţiativa şi participarea. 

       Şcoala este adepta unei politici de transparenţă, având ca regulă prezentarea în termeni realişti a situaţiei elevilor noștri dar şi a serviciilor de care au nevoie de-a lungul colaborării cu noi. Strategia organizaţiei noastre este una simplă ea fiind construită pe mecanismul respectării unei serii de principii şi reguli, acest lucru făcând posibilă dezvoltarea instituţiei şi, mai apoi, întărirea poziţiei ei între celelalte şcoli. Punerea în practică a acestor principii constituie linia de conduită a instituţiei noastre, rezultatele neîntârziind să apară, oglindite atât în succesul multora dintre elevii noştri, dar mai ales în încrederea pe care părinţii acestora ne-au acordat-o.

Echipa managerială

  • Director – prof. Cerșemba Elena
  • Director adjunct – profesor Batiste Jenica

VIZIUNEA MANAGERULUI

   “Şcoala oferă un mediu  educaţional  modern, dinamic, deschis, orientat în egală măsură spre performanţă şi spre  modelarea personalităţii copiilor, încurajând  şi  sprijinind dezvoltarea individuala şi formarea unei personalităţi creative şi puternice.”

MISIUNEA SCOLII

Aspiraţia spre calitate, modernitate, eficienţă, stimularea învăţării  pe tot parcursul vieţii – definesc  misiunea şcolii noastre.    

  • Şcoală comunică, promovează dialogul şi transparenta, încurajează iniţiativa şi participarea. 
  • Şcoala oferă şanse egale tuturor elevilor, nu doar celor care ating performanţa, prin crearea unui mediu educaţional în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat. 
  • Demersurile educative şi experienţele de învăţare moderne, stimulative şi variate, organizate de dascălii şcolii noastre vor asigura calitatea serviciilor educaţionale şi atingerea standardelor de performanţă. 
  • Dezvoltarea, cu precădere, a competenţelor de comunicare socială şi relaţionare interpersonală;dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi de circulație europeană pentru o integrare și conectare la contextul european.